Mikä on yritys kaupparekisteri?

Kaupparekisteri

Kaupparekisteri Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) hallinnoima virallinen rekisteri, joka käsittää kaikki suomalaiset yritykset. Kaupparekisteri mahdollistaa tietojen helpon saatavuuden ja läpinäkyvyyden. Se on tietokanta, josta löytyvät kaikki yritykset. Rekisterissä on yritysten tietoja vuodesta 1896 alkaen.

Kaupparekisteristä on hyötyä niin yrityksille, niiden omistajille, sijoittajille, asiakkaille jne. Uudet yritykset rekisteröityvät kaupparekisteriin perustamisen yhteydessä.

Osakeyhtiön, kommandiittiyhtiön, avoimen yhtiön ja osuuskunnan on rekisteröidyttävä kaupparekisteriin. Yksityisen elinkeinonharjoittajan eli toiminimiyrittäjän tulee yleensä tehdä kaupparekisteriin perustamisilmoitus, mutta rekisteröityminen ei ole pakollista.

Kaupparekisteristä löytyy tietoa kaikista yrityksistä, mukaanlukien teollisuus-, teknologia-, palvelu- ja viihdealan yritykset. Niinpä kaupparekisteristä löytyvät yritykset, kuten kaupat, kampaajat, tehtaat, maaurakoitsijat, pelikasinot, ravintolat jne. Suomesta ei löydy muuta yhtä laajaa rekisteriä.

Kaupparekisteristä löytyvät nämä tiedot

Kaupparekisteriin rekisteröidään kaikki yrityksen perustiedot sekä omistajatiedot. Tiedot mahdollistavat yrityksen tunnistamisen. Seuraavat tiedot löytyvät kaupparekisteristä:

Perustiedot sisältävät yrityksen virallisen nimen, y-tunnuksen, perustamispäivän, osoitteen ja toimialan.

Omistajatiedot sisältävät tiedon yrityksen omistajasta tai omistajista. Omistajatiedoissa voi olla tietoja myös esimerkiksi omistusosuuksista.

Hallituksen ja johtohenkilöiden tiedot ovat olennaisia tietoja, jotka löytyvät kaupparekisteristä.

Tilinpäätöksen tiedot rekisteröidään kaupparekisteriin. Ilmoittaminen on ilmaista ja nykylainsäädännön mukaan ilmoituksen myöhästymisestä peritään myöhästymismaksu.

Lisäksi kaupparekisterissä voi olla yrityksestä myös muita tietoja. Nämä tiedot yhdessä kertovat kaupparekisterin tarkastelijalle kaikki oleelliset tiedot. Tietyt yrityksen tiedot ovat julkisia ja niiden tarjoaminen yhden rekisterin kautta edistää läpinäkyvyyttä.

Mikäli yrityksen tietoihin tulee muutoksia, yrityksen omistajan tulee ilmoittaa muutoksista PRH:lle. Muutoksia, joista tulee ilmoittaa, ovat mm. osoite- ja muut yhteystiedot, toimitusjohtajan, tai toimialan muutokset. PRH:lle tulee myös ilmoittaa, mikäli tilikauteen on tehty muutoksia. Rekisteriin ilmoitetaan myös, jos yritys lopetetaan.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja ja kaupparekisteri

Kaupparekisteriin rekisteröityminen ei ole yksityiselle elinkeinonharjoittajalle pakollista. On kuitenkin tilanteita, joista siitä on hyötyä yrittäjälle itselleen. Kun yrittäjä rekisteröi oman toiminimensä, saa hän sille käyttösuojan. Niinpä hän varaa toiminimen nimen itselleen siten, ettei muut voi sitä käyttää. Jos toiminimiyrittäjä ei rekisteröidy kaupparekisteriin, hän toimii yrittäjänä omalla nimellään. Tällaisessa tapauksessa yrittäjä voi kuitenkin halutessaan markkinoida yritystä itse valitsemallaan markkinointinimellä, joka ei kuitenkaan ole yrityksen virallinen toiminimi. Tällöin nimelle ei myöskään ole käyttösuojaa.

Kaupparekisteriin rekisteröitynyt yritys viestittää läpinäkyvyydellä luotettavuutta ja uskottavuutta. Jos mahdollinen asiakas etsii yrityksen tietoja kaupparekisteristä, mutta tietoja ei löydy, voi tämä tuottaa kysymyksiä.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi siis harkita itse, onko kaupparekisteriin rekisteröityminen hänelle hyödyllistä. Yritystoiminnan aloittamisen voi kuitenkin ilmoittaa nykyään myös OmaVerossa. Näin on mahdollista hankkia myös y-tunnus maksutta.

Mihin kaupparekisteriä käytetään?

Kaupparekisterin oleellisin käyttötarkoitus liittyy yrityksen tietojen tarkasteluun. Kun tietyt tiedot ovat julkisia, niitä pääsee katselemaan palvelun kautta maksutta. Tiedoista näkee nopeasti esimerkiksi yrityksen nimen, perustamisvuoden, mahdollisen ennakkoperintärekisteriin liittymispäivämäärän jne.

Kaupparekisteristä on hyötyä sijoittajille, sillä palvelun kautta saa tietoa haluamiensa yritysten taloustilanteesta. Yrityksistä on saatavilla sekä taustatietoa, tietoa tilinpäätöksistä ja johdosta. Kaupparekisterin tietojen avulla on mahdollista tehdä päätelmiä liittyen sijoituksiin. Jos yrityksistä ei olisi saatavilla mitään tietoja, sijoittajien olisi käytännössä hyvin hankala tai mahdoton tehdä päätöksiä siitä, mihin yrityksiin kannattaa lähteä sijoittamaan.

Monet mahdolliset asiakkaat haluavat uuteen yritykseen tutustuessaan tarkistaa, että sen tiedot löytyvät kaupparekisteristä. Jos mitään tietoja ei ole saatavilla, voi tämä aiheuttaa epäluottamusta. Niinpä yrittäjän on hyvä pohtia, olisiko rekisteröityminen tarpeellista myös niissä tapauksissa, joissa rekisteröityminen on vapaaehtoista.

Kaupparekisteriin rekisteröityminen on yleensä edellytys myös silloin, kun haetaan yrityslainaa. Jos on mahdollista, että yrityslainalle tulee tulevaisuudessa tarvetta, on hyvä kuulua kaupparekisteriin jo valmiiksi, jotta rekisteröitymistä ei tarvitse jäädä odottamaan tilanteen ollessa ajankohtainen.

Kaupparekisteriote ja tietopalvelut

Koska kaupparekisteritiedot ovat julkisia, kuka tahansa voi hakea sieltä tietoa. Kaupparekisteristä on mahdollista saada mm. kaupparekisteriotteet, tilinpäätökset, erilaiset yhteisösäännöt, kuten yhteisöjärjestykset sekä kaupparekisteri-ilmoitukset.

Sähköisen kaupparekisteriotteen lataaminen on Virre-tietopalvelun kautta ilmaista. Palveluun syötetään halutun yrityksen y-tunnus tai nimi, jonka jälkeen palvelun käyttäjä saa näkyville yrityksen perustiedot. Näkymässä näkyy myös linkki sähköisen kaupparekisteriotteen lataamiseksi. Otteen saa ladattua omalle laitteelle pdf-muodossa. Kaupparekisteriote on mahdollista ladata myös historiatiedoilla halutulla aikavälillä.

Kaupparekisteriotteen voi tilata itselleen myös toimitettuna. Tällöin palvelu on maksullinen.